Min Historia

Eftersom att jag alltid varit en nyfiken person så fick jag en ide att göra en film där jag gräver i mina egna rötter, efter en lång resa i somras till hemlandet fick jag höra hur ”Svensk” jag hade blivit, medans jag i Sverige alltid ses som en invandrare. Detta ledde till flera tankeställningar där jag genom mitt egna familjeträd fick svar på mina frågor som bland annat var:

Hur gick flykten till för min familj?
Hur hade de det innan Flykten?
Vad hände sedan?

Jag bestämde mig för att göra en dokumentärfilm om detta för att jag anser att det är det bästa och mest underhållande sättet att förmedla ett informerande budskap. Resultatet av detta blev att jag fick en kortare film på ungefär 13 minuter med bilder från kurdistan samt intervjuer med både min far och syster.

Fokuset ligger på min syster och min pappa,

Spelberoende

Denna podcast är en undersökning av hur spelandet o pengar påverkar individen och hur man kan ta sig ur beroendet. Vi fick iden till arbetet när vi satt och pratade med en kompis när han berättade om hur mycket pengar han förlorade under ett års tid på grund av olika spel om pengar. Detta gjorde att vi blev intresserad av att undersöka om hur spelberoendet påverka personens privatliv.

Vi har bland annat använt oss av en enkät med tre frågor för att se hur folk ser på spel om pengar där vi hade 80 deltagande som svarade på enkäten varav 68 va män och 12 va kvinnor.

44 av dom deltagande tyckte att man förlorar mycket pengar när man spelar medan 21 stycken tyckte att man fastnar lätt och blir beroende och 12 tyckte att man förstör sin privatekonomi när man spelar och dom resterande 3 tyckte att man vinner ofta på att spela.

Vår andra fråga handlade om fördelar med spel om pengar där 67 av dom deltagande lämnade svars fältet blankt och 7 svarade att det var roligt 3 svarade att det var lätt att vinna 1 svarade att man ofta vinner stora summor och 2 svarade att man blir rik

 

Vår sista fråga i enkäten var nackdelar med spel om pengar och där 23 svarade att man förlorar mycket pengar när man spelar 12 svarade att man lånar pengar för att spela 26 svarade att man blir beroende snabbt och 7 svarade att man förstör sin privatekonomi när man spelar dom resterande 12 svarade att man mår dåligt när man förlorar.

 

Gruvdriften

Denna film handlar om hur Nora med omnejd klarade sig så pass bra trots att gruvorna lades ner för många år sedan. Idén till arbetet fick vi för att det har alltid funnits rester utav gruvindustrin runtom i bergslagen. Så vi ville undersöka anledningen till att Nora klarade sig så bra trots att gruvorna har spelat en så stor roll för samhället.
Här kan man se våran film!

 

JUNNAS PODD

Denna podcast undersöker hur känslorna, tankarna och åsikterna kring feminism varierar mellan könen kvinna och man på lindeskolan. Idén till arbetet fick vi när vi satt och bollade idéer om vad folk är intresserade av och tycker är intressant, och då kom vi fram till feminism. Vi valde just feminism för att det har blivit ett så pass stort och populärt ämne som många engagerar sig i.

Detta är en sammanställning av vår enkät.

Feminism svar man

Feminism svar kvinna

Här kan du lyssna på vår podcast!

 

 

 

 

 

 

Introduktion

Gymnasiearbeten på samhällsprogrammets medieinriktning. Arbetena är gjorda under läsåret 2017-18.

Varje arbete finns under respektive sida.